Niska montaža

Vidljivi vodokotlići posebno su pogodni za nisku i srednju montažu, opremljeni su tehnologijom ispiranja dual ili start-stop i dostupni sa svim potrebnim dijelovima za ugradnju.
Filter