Izjava o jamstvu tvrtke Fluidmaster d. o. o.

Jamstveni uvjeti primjenjuju se na dolje navedene proizvode koji se prodaju pod robnom markom LIV.

Pod uvjetom da je navedeno u nastavku, prodavatelj jamči pouzdanost i kvalitetu proizvoda koje je isporučio za sljedeća razdoblja:

  •     Vodokotlići: deset (10) godina, osim gumenih dijelova i elektroničkih predmeta (za tehnike ispiranja), za koje vrijedi razdoblje od dvije (2) godine i jedne (1) godine.
  •     Keramički proizvodi: pet (5) godina.
  •     WC spojevi i odvodna koljena: deset (10) godina.
  •     WC daske: pet (5) godina.
  •     Akrilni tuševi i kupatila: deset (10) godina.
  •     Sustavi Whirlpool: dvije (2) godine.
  •     Stakleni proizvodi: dvije (2) godine.
  •     Sifoni: dvije (2) godine.
  •     Tuš kanalice: deset (10) godina.

Jamstveno razdoblje koje daje prodavatelj stupa na snagu od datuma na fakturi prodavatelja.

Prodavatelj može pisanim putem odrediti drugo jamstveno razdoblje za svoje proizvode.

Manja odstupanja u kvaliteti, dimenzijama i bojama koja su tehnički neizbježna i općenito dopuštena u komercijalnoj praksi te normalno trošenje na proizvodima i dijelovima proizvoda ne mogu predstavljati osnovu za potraživanje na temelju ovog članka.

Kupac može imati potraživanja od prodavatelja prema ovom članku samo ako kupac može prodavatelju predočiti račun za kupnju ili fakturu za isporučene proizvode.

Jamstvo se ne primjenjuje ako su pogreška, kvar ili povezani gubitak nastali uslijed nepridržavanja relevantnih instalacijskih uputa, zbog vanjskih uzroka ili neodgovarajuće uporabe ili zbog popravaka ili promjena koje je treći korisnik učinio proizvodu bez dopuštenja prodavatelja u pisanom obliku.

Prodavatelj će, po vlastitom izboru, u jamstvenom roku besplatno popraviti neispravne proizvode ili zamijeniti predmetne proizvode s drugim istovjetnim proizvodima.

Jamstvo se ne odnosi na proizvode koje je prodavatelj izričito isključio iz jamstva, niti na proizvode koji se sastoje od ostataka ili posebnih šarža, osim ako je prodavatelj izričito izjavio da su pokriveni jamstvom.


Postojna, veljača 2021.

Ime i prezime i potpis odgovorne osobe:
Andrej Kobal
Europski koordinator za istraživanje i razvoj