Voda protječe samo, kada se pritiska tipka za ispiranje

(NE)FUNKCIONIRANJE MOGUĆI UZROCI  RJEŠAVANJE POTEŠKOĆA
VODA PROTJEČE SAMO, KADA SE PRITISKA TIPKA ZA ISPIRANJE  Nedovoljna razina vode u vodokotliću
  • Provjerite postavku razine vode na ventilu za punjenje
  • Strane čestice u ventilu za punjenje – demontaža i čišćenje ventila
Šipka za aktivaciju je predugačka
  • Skratite šipke za aktivaciju na pravilnu duljinu u skladu s uputama za upotrebu